Автотенекеджийските услуги, които извършва автосервиза включват: разпъване и цялостно възстановяване на катастрофирали автомобили, замяната на силно увредените части от купето на автомобила с нови, извършване на локален ремонт – отстраняване на слабо изразени повреди (дълбоки драскотини, локални деформации на ламарината, изкривявания, вдлъбнатини) и капитален ремонт на купето след сериозни аварии. Целият цикъл на извършваните дейности, свързани с възстановяването на тежко катастрофирали автомобили е показан на приложения снимков материал.

Извършваме замяна на силно увредените части на купето с оригинални такива, в т.ч.:

Замяна на капака на двигателя

Замяна на капака на багажника

Замяна на калници и прагове

Замяна на предни и задни спойлери

Замяна на предни и задни брони

Замяна на тавана на купето

Локалният ремонт се извършва с щадящи технологии, с минимално въздействие върху близката до увредения участък зона. Капиталният ремонт на купето на автомобила включва възстановяване на геометрията на купето, заварки, рихтоване на ремонтираните участъци, цялостна повърхностна обработка от гола ламарина до качествено финишно лакопокритие. Извършваните автотенекеджийски работи включват последваща пълна технологична обработка (грундиране, шпакловане, шлайфане, полиране, боядисване, антикорозионна обработка).

Ако прибегнете към нашите услуги:

вашият автомобил след ремонта ще има не само външен вид, който малко ще се отличава от фабричния

вие ще бъдете сигурен за това, което се крие под блестящата автомобилна повърхност

ще се убедите, че свършената работа отговаря на посочената в съответния раздел на сайта цена